MAREC – mesiac knihy

Mesiac Marec ako mesiac knihy bol v bývalom Československu vyhlásený v roku 1955. Je
zaujímavé, že napriek tomu, že išlo o medzinárodnú aktivitu, najviac sa ujala práve v bývalom
Československu. Táto tradícia zotrvala až do súčasnosti.
Zborový dôstojníci Armáda spásy na Slovensku v Galante mjr. Vitalie Chiriak a mjr. Inna
Chiriac spolu s UNISEF Slovensko a Slovenskou katolíckou Charitou Galanta pripravila
program pre mamičky a ich deti, ktoré museli utiecť pred vojnou na Ukrajiny. Program bol
pripravený ako interaktívna diskusia s témou „Ako prečítať knihu“. Tejto aktivity sa
zúčastnili všetci a bolo pre nás príjemným prekvapením, že či malí alebo veľkí, tak s veľkou
chuťou. V následnej diskusii sa hovorilo o obľúbených knihách a obľúbených autoroch. Pre
komunitu z Ukrajiny je veľmi dôležité vzájomné stretávanie a udržiavanie ich vzájomných
vzťahov.
Nakoľko vonku bolo veľmi príjemné jarné počasie, pre deti boli pripravené súťaže. Išlo
o rôzne športové súťaže a športové aktivity.
Príjemné a zároveň poučné popoludnie bolo ukončené vzájomnou modlitbou, v ktorej
odznievali najmä prosby o ukončení nezmyselnej vojny na Ukrajine a prosby o čo
najrýchlejšiu možnosť vrátiť sa domov.

Pridaj komentár