You are currently viewing Nová služba v Glejovke

Nová služba v Glejovke

V rámci projektu z Nórskych fondov pod názvom „Zmena 21“ sme od piatka 31.03.2023
spustili novú službu pre obyvateľov rómskej osady v Glejovke. V rámci komunitného centra
si obyvatelia Glejovky môžu dať oprať a vysušiť bielizeň. Bola zakúpená jedna práčka a jedna
sušička. Pred samotným spustením tejto služby zisťovali naši zamestnanci záujem zo strany
Rómov o takýto druh služby. Vysvetlili im pravidlá a taktiež nezabudli spomenúť, že táto
služba bude spoplatnená. Nie však so zámerom zisku, ale na čiastočné pokrytie nákladov,
spojených s poskytovaním tejto služby. Bol vytvorený harmonogram prania a obyvatelia
Glejovky sa môžu do tohto harmonogramu zapísať. Počet praní a sušení bude závisieť od
záujmu miestnych Rómov, no je obmedzený len na pracovné dni, v čase od 9,00 – 16,00 hod.
Podľa PhDr. Viery Kompasovej, vedúcej Komunitného centra je o pranie a sušenie záujem
hneď od prvého dňa. Harmonogram pripravený na mesiac apríl sa úspešne zapĺňa. Popri
praniu a sušeniu pre obyvateľov Glejovky bude práčka a sušička využívaná aj pre Súkromnú
materskú školu a Súkromnú výdajnú jedáleň, Myslenická 167, Pezinok, ktorú navštevujú aj
rómske deti z Glejovky.
Chceme sa poďakovať našim zamestnancom v Komunitnom centre Pezinok za to, že
spustením novej služby prispievajú k zmene a najmä k skvalitneniu života miestnych Rómov.

Pridaj komentár