You are currently viewing Veľká Noc v Glejovke

Veľká Noc v Glejovke

Komunitné centrum Armády spásy na Slovensku v Glejovke ožilo v prvých aprílových dňoch
oslovou Veľkej noci. V rámci niekoľkých programov, ktoré pripravili zamestnanci
Komunitného centra sa aj rómsky obyvatelia Glejovky pripravovali na najväčšie sviatky jari.
Programy boli zamerané tak na deti, ako aj dospelých. V rámci programov sa veľa
diskutovalo o zvykoch a obyčajoch, ale najmä o duchovnej stránke Veľkej noci. Celý
program vyvrcholil vo štvrtok 6.4.2023, kedy pracovníci Komunitného centra spolu
s rómskymi ženami piekli v Komunitnom centre koláče. Vône koláčov, ale aj dobrá nálada
sprevádzali tento program. Naši zamestnanci sa dozvedeli nové recepty a rómske ženy sa zase
dozvedeli čo to o zvykoch v majorite.
Celý program sme realizovali z finančných prostriedkov Nórskeho fondu pod názvom
„Zmena 21“.

Pridaj komentár