You are currently viewing Futbalový turnaj

Futbalový turnaj

Futbalový turnaj, šťastné tvare a detská radosť – takto sa dá popísať športovú akciu, ktorá sa konala v piatok 1. decembra v Plaveckom Štvrtku. Do turnaju boli zapojené deti aj z majority aj z menšiny a najkrajšie na tom bolo, že nikto z nich sa necítil menej cenný. V telocvični boli ako na jednej lodi. Nadšenie deti bolo vidieť v ich očiach, ktoré svietili radosťou. Víťazný tím dostal aj medaily.

Celá akcia bola uskutočnená v rámci projektu Zmena 21, ktorý je financovaný nórskymi fondmi a realizovaný Armádou spásy na Slovensku. Do akcii taktiež bola zapojená ZŠ Plavecký Štvrtok a rozhodcu robil pán učiteľ Fischer. Bol to krásny príklad toho, ako podobné projekty prispievajú k pozitívnym zmenám v komunitách a podporujú kultúrnu výmenu a vzájomné porozumenie medzi etnickými skupinami.

Armáda spásy a projekt Zmena 21 tak spoločne prispejú k budovaniu mostov medzi komunitami a k formovaniu inkluzívnej spoločnosti na Slovensku. 

Pridaj komentár