You are currently viewing Zumba opäť v Glejovke

Zumba opäť v Glejovke

Kedy bude Zumba? Pýtali sa deti z Glejovky snáď každý druhý deň. Ich úprimný záujem
o zdravý pohyb nás nenechal chladnými a po nejakom čase sme sa dohodli s pani cvičiteľkou,
aby opäť zavítala medzi naše deti. V stredu sa deti opäť spýtali, „Kedy už bude Zumba“ a my
sme im mohli s radosťou odpovedať, „Už v piatok!“ Pol hodiny pred druhou sa už deti začali
pomaly schádzať pred Komunitným centrom v Glejovke. A ako správne nedočkavé deti sa len
pýtali, „Koľko je hodín?“. Dočkali sa. Pani cvičiteľka ako vždy presná sa rýchlo prezliekla
a už to mohlo začať. Zumba sa cvičila v plnom prúde a na deťoch bolo vidieť, že pohyb je im
naozaj vlastný a to bez rozdielu veku a pohlavia. Nakoniec sa pridali aj naši zamestnanci.
Žiaľ všetko má svoj koniec a ten bol aj v piatok. Deti odchádzali troška unavené, ale
s úsmevom na tvári a už teraz sa tešia na ďalšie pokračovanie Zumby.

Pridaj komentár