You are currently viewing Deti z Glejovky na filmovom predstavení

Deti z Glejovky na filmovom predstavení

V rámci projektu z Nórskych fondov „Zmena 21“ sa v sobotu 21. januára 2023 26 detí
z Glejovky pod vedením pastorov kpt. Romana Farkaša a kpt. Dariny Farkašovej zúčastnili
filmového detského predstavenia Neobyčajný svet. Deti sa stretli v Komunitnom centre,
odkiaľ sa spoločne presunuli do kina. Rozprávka sa premietala v kine Pezinského kultúrneho
centra. Veľmi nás teší, že sme pri tejto príležitosti nadviazali spoluprácu s riaditeľkou
Pezinského kultúrneho centra Mgr. Monikou Luknárovou. Pri osobnom rozhovore sme sa
dohodli, že pre deti z Glejovky pripravia zaujímavé kultúrne akcie. Pri tejto príležitosti sme
hovorili aj o možnosti usporiadať akcie, ktorých by sa zúčastnili aj nerómske deti Týmto
napĺňame jeden z najdôležitejších cieľov projektu a to je zmena vzťahov majority a minority
a taktiež cieľ, aby deti z Glejovky opustili osadu a zažili čo najviac pozitívnych zážitkov.
Nakoniec blikotajúce očká a spontánne reakcie detí sú najkrajšou odmenou. Mnohé z detí sa
takéhoto predstavenia zúčastnili prvý krát. Pevne veríme, že ďalšie akcie nenechajú na seba
dlho čakať.

Pridaj komentár