You are currently viewing Holandskí dobrovoľníci v Glejovke

Holandskí dobrovoľníci v Glejovke

Počas mesiaca marec sme mali tú česť privítať v Komunitnom centre v Pezinku
dobrovoľníkov z Holandska. Išlo o manželský pár, spolu s ich 4. ročnou dcérou. Geralda van
Sandyk pracuje na Ústredí Armádu spásy v Holandsku. Jej manžel Jacco van Sandyk je
podnikateľ. Na Slovensku boli prvý krát. Počas pobytu vykonávali dobrovoľnícku činnosť
zameranú najmä na deti. Či už priamu činnosť s deťmi v Komunitnom centre, alebo v snahe
vybudovať pre deti ihrisko, kde by sa mohli hrať. Jacco svojim umom a svalmi ihrisko aj
vybudoval, no miestni Rómovia ihrisko zbúrali, pretože na tom mieste začali stavať
nelegálnu stavbu. Jacco sa ale nedal odradiť a ihrisko začal stavať na inom mieste. Ako Jacco
aj Geralda povedali prijednom rozhovore, boli veľmi prekvapení, čo tu našli. Chudobu,
zápach, výkaly, ako v Afrike. Slovensko ako krajina sa im páči, no podľa nich treba
zintenzívniť prácu v rómskych komunitách, prestať ich segregovať a zapojiť všetkých do boja
proti chudobe. Ich dobrovoľnícky pobyt, spojený s ich prácou neušiel pozornosti Televízie
JOJ, ktorá o nich natočila reportáž. Táto reportáž odznela v TV JOJ v Hlavných správach
4.4.2023.
Ako pamiatka na ich dobrovoľnícku činnosť zostáva v Glejovke zasadený strom a kvetinová
výzdoba na Komunitnom centre.
Chceme sa touto cestou ešte raz poďakovať Geralde a Jaccovi za ich prácu, ale aj za ich
názory a obetavosť. Pevne veríme, že sa čoskoro uvidíme

Pridaj komentár