You are currently viewing Duchovná služba Plavecký Štvrtok

Duchovná služba Plavecký Štvrtok

V našej službe v Plaveckom Štvrtku se schádzame pravidelne každú nedeľu popoludní od 15 hod.,
kde máme pravidelné zhromaždenie. Zhromaždenia sa pravidelne schádza cca 30 veriacich.
Počas týždňa máme biblické vyučovanie , kde se věnujeme štúdiu Biblie. Po skončení máme
modlitby.
Každý štvrtok máme hudobný klub pre deti mládež, kde sa deti a mládež učia hrať na hudobné
nástroje.
Každý piatok máme pravidelnú duchovnú službu pre mládež. Túto službu pravidelne navštevuje cca
20 detí a mladých ľudí.
V mesiaci február 2023 sme mali prvé stretnutie žien a mladých dievčat. Jedna zo žien mala
významné životné jubileum. oslovou sme jej urobili ohromnú radost. Popri oslave jej narodenín sme
mali čas aj na rozhovory o rodine, láske a Bohu.

Pridaj komentár