AKTUÁLNE

AKTUÁLNE

OZNAM:

Pozastavenie nákupov pokračuje

Nakoľko nám stále neprišli finančné prostriedky na projekt z Nórskych fondov pod názvom „Zmena 21“,
nákupy na zlepšenie hygieny v domácnostiach a na zlepšenie prostredia na prípravu na vyučovanie sú
naďalej pozastavené a to do 
neurčitého času.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme, no nie sú spôsobené Armádou spásy na Slovensku.

Vážený občan,

Armáda spásy na Slovensku distribuuje potravinové a hygienické balíky v rámci
Operačného programu EÚ FEAD občanom a rodinám v hmotnej núdzi a odídencom pred
vojnou na Ukrajine. Občania, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi a splnili ďalšie
definované kritériá a odídenci pred vojnou na Ukrajine dostanú potravinové a hygienický
balík prostredníctvom Armády spásy na Slovensku. Zoznam príjemcov potravinových
a hygienických balíčkov vygeneroval program Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Armáda
spásy s určením, kto má nárok na potravinový, či hygienický balíček nemá nič spoločné.
Upozorňujeme, že nie všetci, ktorým je zasielaný tento list majú nárok tak na potravinový
balík, ako aj na hygienický balík.
Nakoľko Armáda spásy nemá nič spoločné s určením, kto má nárok na potravinový, či
hygienický balíček, v prípade akýkoľvek otázok sa obracajte na Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme, no nie sú spôsobené Armádou spásy na Slovensku.

Čo sme už spravili

Počas mesiaca marec sme mali tú česť privítať v Komunitnom centre v Pezinkudobrovoľníkov z Holandska.

Každoročne od roku 1977 si pripomíname Deň Zeme. ktorý vznikol ako reakcia

MAREC – mesiac knihy

Mesiac Marec ako mesiac knihy bol v bývalom Československu vyhlásený v roku 1955. Jezaujímavé,

Zumba opäť v Glejovke

Kedy bude Zumba? Pýtali sa deti z Glejovky snáď každý druhý deň. Ich