Projekt „Knoflík“ v Komunitnom centre Pezinok

Jedným z najväčších a dlhodobých problémov detí a žiakov z marginalizovanej rómskej komunity v Pezinku je zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. Napriek tomu, že štát vyvinul nástroje na zlepšenie dochádzky do školy (ide o represívne opatrenia), dochádzka…

Continue ReadingProjekt „Knoflík“ v Komunitnom centre Pezinok